Endorfine…check, serotonine….check

Van nature ben ik gefascineerd door het spel tussen polariteiten: twee tegenstellingen die niet zonder elkaar kunnen bestaan en in werk en leven in de meest ideale situatie zorgen voor een krachtig evenwicht.

Zo bestaat bijvoorbeeld ‘orde’ niet zonder ‘chaos’, kan een ‘linker hersenhelft’ niet zonder een ‘rechter hersenhelft’, is er geen ‘inclusiviteit’ zonder ‘exclusiviteit’ en staat ‘geven’ niet los van ‘nemen’.

Ook in organisaties kennen we de voortdurende beweging tussen polariteiten en op het moment dat de wipwap langdurig doorslaat naar de ene pool wordt de waarde van de tegenpool ontkent en komt er meestal ‘gedoe’. Bijvoorbeeld als het in samenwerkingsrelaties gaat over de veel voorkomende polariteit tussen resultaatgericht versus mensgericht organiseren en leiden.

Kortgeleden nam ik deel aan een training bij de Academie voor Organisatiecultuur en hierin vergeleek dr. Danielle Braun de interventies die van invloed zijn op het succes van organisaties met het continu werken aan een gezonde en evenwichtige hormoonhuishouding. Hoe?

Endorfine en dopamine zorgen voor het bereiken van resultaat.

Maak het werken met elkaar leuk en aantrekkelijk.
Dan wordt er endorfine aangemaakt. Dit hormoon zorgt voor uithoudingsvermogen en langdurig presteren.

Beloon medewerkers regelmatig via bv. een salarisverhoging, een extra compliment of een attentie bij het bereiken van doelen en afspraken.
Dan wordt er dopamine aangemaakt. Dit hormoon zorgt voor een snelle kick en een piekervaring.

Serotonine en oxytocine zorgen voor verbinding

Zorg voor rituelen en vier met elkaar de mijlpalen en successen van de organisatie.
Dan wordt er serotonine aangemaakt. Dit hormoon zorgt voor flow, positieve energie en een gevoel van trots.

Geef oprechte aandacht aan elkaar, wees geinteresserd in elkaar en neem daar tijd voor.
Dan wordt er oxytocine aangemaakt. Dit hormoon zorgt voor veiligheid en menselijke betrokkenheid.

Dus….wil je bouwen aan een krachtige succesvolle organisatie met bevlogen medewerkers? Check dan met regelmaat ook eens de interne hormoonhuishouding.

Vergelijkbare berichten