Privacy

HRD Partner HRD Partner, gevestigd aan De Ruijterlaan 42 1403 VG Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://hrd-partner.nl/ De Ruijterlaan 42 1403 VG Bussum 06 435 046 99

Persoonsgegevens die wij verwerken
HRD Partner verwerkt je persoonsgegevens wanneer je een reactie op het blog achterlaat of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of indien je schriftelijk hebt ingestemd met het afnemen van een van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres en telefoonnummer
– IP-adres en overige verstrekte adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ineke@hrd-partner.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HRD Partner verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen e-mailen nadat wij een bericht via het contactformulier ontvangen
– Om ongewenste reacties of ongewenste bezoekers op het blog te kunnen verwijderen
– Om je te kunnen e-mailen of bellen gedurende de periode van uitvoering van een van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HRD Partner bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens blijven beschikbaar voor HRD Partner zolang de reactie op de site staat, ze staan in het CMS en worden worden niet ergens anders opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
HRD Partner verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HRD Partner gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

HRD Partner maakt gebruik van Google Analytics, en heeft Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van het College Bescherming Persoonsgegevens. HRD Partner heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarnaast worden de laatste paar cijfers van het IP-adres gemaskeerd. ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld binnen Google Analytics. Verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HRD Partner en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ineke@hrd-partner.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . HRD Partner wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. HRD Partner is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HRD Partner neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ineke@hrd-partner.nl Je kunt mij ook een bericht sturen als je een reactie op het blog wilt laten verwijderen.