Bemin de charme van de imperfectie

Toen ik zelf ooit mijn opleiding tot coach volgde startte mijn supervisor de supervisiebijeenkomst vaak met een tekstkaartje.

Bemin de charme van de imperfectie

was zo’n tekstkaartje. Nog steeds kan ik genieten van deze uitspraak. Niet alleen omdat de zin zo mooi klinkt bij het uitspreken ervan maar ook omdat de inhoud zo veel ruimte en acceptatie biedt. Juist daarom deel ik deze tekst regelmatig met de professionals die ik begeleid.

Want gedachten zoals

  • geen fouten willen of durven maken
  • werk meer dan 100% goed willen doen
  • niet willen onderdoen voor de ander
  • tekort te schieten of
  • een ander kan dat vast beter en succesvoller

zijn soms hardnekkig in werksituaties en kunnen leiden tot energieverlies, ineffectiviteit en onzekerheid.

Toch…

lijkt in de wereld van werk en menselijke gedrag de charme van imperfectie en authenticiteit juist steeds meer (h)erkend en gewaardeerd te worden. Omdat we weten dat de uniciteit en kracht van mensen vooral schuilt in het feit dat zij niet perfect zijn. Imperfectie kleurt de mens en maakt een verhaal. Juist imperfectie maakt mensen in werk menselijk en laat de schoonheid en toegevoegde waarde zien van het onderscheid. Fouten maken mag, vrijuit mens-zijn in werk wordt gestimuleerd dus alle reden om de charme van de imperfectie vol te omarmen zou je zeggen…

Of….

is imperfectie langzaam maar zeker de nieuwe perfectie aan het worden? Food for thought.

Vergelijkbare berichten