Als managementteam heb je een bijzondere plek in de organisatie. Het MT geeft richting aan de context en de kaders van de organisatie. Hierin heeft iedereen in het team een voorbeeldfunctie, maar vooral vervullen jullie gezamenlijk een belangrijke leiderschapsrol. 
MT coaching is gericht op het versterken van deze rol zowel in het belang van jullie zelf als team als voor de organisatie als geheel.


MT coaching helpt je bij vragen en gedachten zoals:

  • We vormen nog geen eenheid met elkaar als team
  • Er is onduidelijkheid over onze eigen verantwoordelijkheden, taken en rollen 
  • Hoe kunnen we effectief met elkaar communiceren en overleggen?
  • We willen meer inzetten op strategie en groei i.p.v. bezig zijn met ‘brandjes blussen’
  • Hoe kunnen we ons verder ontwikkelen als team?
  • Er is twijfel over de juiste teamsamenstelling of over eventuele uitbreiding.

Wat kun je verwachten van MT coaching?

Je krijgt inzicht in jullie eigen én gezamenlijke patronen in de onderlinge communicatie en samenwerking. Vervolgens gaan we op zoek naar versterkende interventies of gewenste ontwikkelingen en maken een plan hoe hier als team de regie in te nemen.

“Leiderschap is een manier van denken, een manier van doen en, het belangrijkste, een manier van communiceren”

(Simon Sinek)

Wil je een heldere blik van buiten?

Maak dan nu een afspraak voor een oriënterend gesprek.