Intervisie

Veel organisaties onderkennen het belang van collegiaal advies, want collega’s zijn over het algemeen graag bereid om elkaar te helpen bij vragen of problemen. Vaak worden over en weer goedbedoelde adviezen en eigen ‘best practices’ gegeven. Maar wat voor de ene manager/professional een goede aanpak is hoeft dat niet te zijn voor de ander. Het gaat erom dat je een aanpak ontdekt die aansluit bij jou als persoon en in jouw situatie.

Bij intervisie helpen collega’s elkaar door vragen te stellen volgens een systematische opbouw.  Het is een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces, waardoor iedere deelnemer de mogelijkheid heeft nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen te krijgen over concrete werkgerelateerde vragen.

HRD Partner helpt organisaties die een team van managers/professionals (max. 6 deelnemers) wil faciliteren in hun professionele ontwikkeling via intervisiebegeleiding of via intervisiecoaching.

Intervisiebegeleiding

  • HRD Partner is gedurende een aantal intervisiebijeenkomsten procesbegeleider en zorgt er vanuit een onafhankelijke rol voor dat de intervisie-bijeenkomst verloopt volgens een vooraf besproken structuur.

Intervisiecoaching

  • HRD Partner begeleidt kortdurend en tijdelijk een team van managers/professionals die vervolgens geheel zelfstandig als groep verder kunnen gaan met intervisie als werkvorm om te leren van en met elkaar.

In een vrijblijvend oriënterend gesprek verkennen we of intervisie een geschikte werkvorm is binnen de organisatie. Vervolgens werken we een aanbod op maat uit.

Meestal worden de intervisie-bijeenkomsten in-company georganiseerd, maar……

Houden je medewerkers van buiten zijn in de natuur? Zie meer informatie over intervisiebijeenkomsten op een inspirerende en natuurlijke buitenlocatie.