Duurzame inzetbaarheid

Arbeidsverhoudingen zijn sterk aan het veranderen. Van managers en medewerkers/professionals wordt niet alleen meer loyaliteit en een goede prestatie verwacht in de eigen functie. Meer dan ooit is het belangrijk dat zij breed inzetbaar zijn, flexibel, ondernemend, vitaal, creatief en zelf initiatieven nemen voor hun professionele ontwikkeling. Is het niet voor de organisatie waar zij nu werken dan wel voor een volgende baan. Steeds meer organisaties hechten waarde aan het faciliteren van deze sociaal-maatschappelijke veranderingen. Inmiddels zijn er vele instrumenten en scans beschikbaar die meten hoe het binnen organisaties gesteld is met de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. HRD Partner onderstreept het belang van deze ontwikkeling en draagt vanuit haar visie bij aan het praktisch begeleiden van duurzame inzetbaarheid in organisaties.

Visie op duurzame inzetbaarheid

HRD Partner gelooft dat vrijwel alle medewerkers in de kern

  • graag willen (blijven) werken
  • graag fit zijn en een gezonde werkomgeving willen
  • goed willen zijn in hun werk
  • open staan voor verandering als zij zelf de noodzaak of voordelen ervan (h)erkennen en zich betrokken en voldoende competent voelen

Omdat de basisbereidheid er in de visie van HRD Partner veelal is, gaat het er vooral om wat medewerkers en managers in hun dagelijkse praktijk nodig hebben om hier invulling aan te kunnen geven. En dit zijn bij uitstek onderwerpen die zichtbaar en bespreekbaar worden in het contact tussen medewerkers en management en verdienen een sterk persoonlijke aanpak.

Veelvoorkomende vragen over duurzame inzetbaarheid, waarover organisaties met HRD Partner in gesprek gaan zijn:

  • hoe bouw ik een goede dialoog op met mijn medewerkers over hun inzetbaarheid?
  • hoe stem ik de persoonlijke aanpak af op het raamwerk van richtlijnen binnen de organisatie?
  • in hoeverre ben ik als manager verantwoordelijk voor de duurzame inzetbaarheid van mijn medewerkers en wat mag ik van de medewerkers zelf verwachten?
  • hoe kan ik medewerkers faciliteren zodat zij actief invulling geven aan hun eigen inzetbaarheid?

Herken jij je in een van de bovenstaande of soortgelijke vragen? Of heb je een andere vraag die betrekking heeft op de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers? HRD Partner helpt en adviseert bij het bepalen van je aanpak.

We maken eerst een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek, waarin kennismaking met de organisatie en je specifieke vraag centraal staan. Vervolgens onderzoeken we welke interventies het beste aansluiten bij het oplossen van je vraag via een praktisch advies op maat.